BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III

2011-12-08 13:58 - Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory, oznaczone w planie symbolami: Z I, Z II i Z III

Przejdź do wiadomości