BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1, 134/2, 134/3 i 134/4.

2011-12-08 13:59 - Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1, 134/2, 134/3 i 134/4.

Przejdź do wiadomości