BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6.

2011-12-08 14:03 - Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6.

Przejdź do wiadomości