BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwany dalej planem Karwik II

2011-12-08 14:03 - Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi KARWIK na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29 zwany dalej planem Karwik II

Przejdź do wiadomości