BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80.

2011-12-08 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmujący teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80.

Przejdź do wiadomości