BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Rezygnacja/Wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2020-01-29 10:30 - Dodanie nowej wiadomości: Rezygnacja/Wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2020-01-29 12:24 - Edycja wiadomości Rezygnacja/Wygaśniecie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przejdź do wiadomości