BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-11 12:49 - Dodanie nowej wiadomości: STATUT

2003-07-11 12:52 - zostły zmienione usawienia czcionki

2003-07-11 13:05 - zmiana właściwości czcionki

2003-07-11 13:06 - zmiana właściwości czcionki

2003-07-11 13:10 - zmiana właściwości czcionki

2003-07-11 13:39 - zmiana własności czcionki

2003-07-11 14:13 - STATUT zmieniono właściwości tekstu

2003-07-11 14:14 - STATUT zmieniono własnosci tekstu

2003-07-13 12:38 - zmieniono

2003-07-14 08:27 - m usunieto

2004-07-05 08:58 - Skasowanie wiadomości o tytule: STATUT

Przejdź do wiadomości