BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Naczelnikiem Wydziału jest Skarbnik Gminy Aldona Klimek

2003-07-11 12:58 - Dodanie nowej wiadomości: Naczelnikiem Wydziału jest Skarbnik Gminy i Miasta Pisz Aldona Klimek

2003-07-17 13:05 - Wykreślono nastepujące wiersze : 1. "kasa- pokój nr 51, tel. 087 423 58 16 w.114" 2. "Z-ca Naczelnika d/s podatkowych Joanna Sadłowska - pokój nr 48, tel. 0-87 423 58 16" 3. "Z-ca Naczelnika d/s budżetowych Janina Smaka - pokój nr 23, tel. 087 423 58 16 2.127"

Przejdź do wiadomości