BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr RIO.IV-0120-308/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku

2014-11-06 09:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.IV-0120-308/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 września 2014 roku

Przejdź do wiadomości