BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2014-12-04 14:54 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

2014-12-04 14:55 - Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 99/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 19 sierpnia 2014 r.

Przejdź do wiadomości