BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-03-23 12:26 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIX/214/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.

2005-01-06 20:28 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XIX/214/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie: wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.

Przejdź do wiadomości