BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2013-03-25 11:18 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2013 roku

2013-12-19 13:56 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/387/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2013 roku

Przejdź do wiadomości