BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/490/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r.

2013-12-03 14:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/490/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przejdź do wiadomości