BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/485/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r.

2013-12-09 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/485/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz

Przejdź do wiadomości