BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIV/432/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r.

2013-12-20 11:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIV/432/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni

Przejdź do wiadomości