BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVI/461/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r.

2013-12-20 11:01 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVI/461/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego

Przejdź do wiadomości