BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXVIII/486/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r.

2013-12-20 10:59 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXVIII/486/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo-wschodniej części miasta Pisz

Przejdź do wiadomości