BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2014-04-03 14:00 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/543/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2014 roku

2015-01-13 12:57 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIII/543/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2014 roku

Przejdź do wiadomości