BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/574/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 roku

2014-07-03 15:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/574/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.

Przejdź do wiadomości