BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/553/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r.

2014-07-04 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/553/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Przejdź do wiadomości