BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/552/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r.

2014-07-04 14:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/552/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz na lata 2014-2016

Przejdź do wiadomości