BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Podatek od nieruchomości

2003-07-02 14:02 - Dodanie nowej wiadomości: Podatek od nieruchomości

2003-07-03 00:00 - Dodano nowy plik

2003-07-03 08:47 - 1.Dodano Nr tel. (0-87) 423-58-16 2. Dodano Uchwałę nr III/15/02 jako załącznik 3. Dopisano w treści inne wskazówki - przedmiot opodatkowania 5. Dopisano termin załatwienia wniosku - 30 dni

2003-07-03 12:04 - Wskazano możliwość dokonywania wpłat, tj. kase i konto Urzędu.

2004-01-26 10:17 - Zmieniono Nr Uchwały Rady Miejskiej w Piszu : z Nr III/15/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. na Nr XVII/188/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. oraz podano nowy numer konta UGiM Pisz

2004-01-26 00:00 - Dodano nowy plik

2004-03-23 13:56 - Zmieniono Nr telefonu.

2005-01-10 09:59 - Podano nowe Nr Uchwał obowiązujące w roku 2005.

2005-02-01 15:15 - Podano nr konta, na który można uiszczać podatek od nieruchomości.

2007-01-04 10:57 - zmiana podstawy prawnej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej w Piszu.

2007-03-01 07:41 - zmiana nr konta bankowego

2008-01-04 12:42 - Edycja wiadomości Podatek od nieruchomości

2008-03-03 11:30 - dziennik urzędowy

Przejdź do wiadomości