BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/245/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r.

2016-04-28 11:46 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/245/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo

Przejdź do wiadomości