BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r.

2019-12-03 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Przejdź do wiadomości