BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r.

2019-12-03 12:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Przejdź do wiadomości