BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIV/150/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

2019-12-20 16:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIV/150/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

Przejdź do wiadomości