BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/157/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r.

2020-01-31 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/157/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przejdź do wiadomości