BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r.

2020-01-31 15:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/163/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1621 i 1622)

Przejdź do wiadomości