BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XX/217/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 09:08 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/217/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Przejdź do wiadomości