BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-01 10:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/243/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości