BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-01 10:08 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/246/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Przejdź do wiadomości