BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-01 10:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/249/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:,,System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej

Przejdź do wiadomości