BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/250/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-01 10:18 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/250/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Przejdź do wiadomości