BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIII/251/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r.

2020-12-01 10:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIII/251/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Przejdź do wiadomości