BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIV/258/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 r.

2020-12-23 11:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwałę Nr XXIV/258/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021

Przejdź do wiadomości