BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIV/265/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 r.

2020-12-23 11:36 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/265/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości