BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/492/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lipca 2022 r.

2022-07-29 15:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/492/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz wicedyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Przejdź do wiadomości