BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/510/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 października 2022 r.

2022-10-21 13:28 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/510/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 października 2022 r. w sprawie: powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zadania własnego Gminy Pisz

Przejdź do wiadomości