BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/527/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 listopada 2022 r.

2022-11-25 13:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/527/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Przejdź do wiadomości