BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ulga żołnierska

2003-07-03 11:26 - Dodanie nowej wiadomości: Ulga żołnierska

2004-03-23 13:02 - Zmienio nr telefonu.

2004-11-16 08:10 - Nastąpiła zmiana nazwy Urzędu.

2005-02-01 14:59 - zmieniono podstawę prawną - dot. Ordynacji podatkowej.

2007-01-04 13:29 - podstawy prawnej ustawy o podatku rolnym

Przejdź do wiadomości