BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-09-19 13:59 - Dodanie nowej wiadomości: Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 2 w Piszu

2004-03-04 09:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 2 w Piszu

Przejdź do wiadomości