BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-17 16:20 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-27 14:57 - Edycja wiadomości OGŁOZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-27 14:59 - Edycja wiadomości OGŁOZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-27 15:01 - Informacja, ze ogłoszenie zostało sporządzone na oficjalnym urzędowym druku ZP 200

2006-03-27 15:02 - informacja, że ogłoszenie zostało sporządzone na urzędowym druku ZP 200

2006-04-11 10:57 - zmiana treści siwz

Przejdź do wiadomości