BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/594/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2006-07-06 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/594/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.

Przejdź do wiadomości