BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/613/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r.

2006-09-25 18:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/613/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu”.

Przejdź do wiadomości