BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002roku

2003-09-12 17:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/21/2002 z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w skali 1: 25000 z uszczegółowieniem wybranych terenów przeznaczonych pod zabudowę w skali 1:5000 i 1:2000.

Przejdź do wiadomości