BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r.

2007-12-03 11:36 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Szeroki Bór

Przejdź do wiadomości