BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/519/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 stycznia 2006 r.

2007-12-04 10:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/519/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie: zmieniajca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Przejdź do wiadomości