BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/550/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r.

2007-12-04 15:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/550/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006r.

Przejdź do wiadomości