BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/513/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 stycznia 2006r.

2007-12-06 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/513/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Przejdź do wiadomości