BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVII/524/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r.

2007-12-06 16:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVII/524/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie: określenia warunków odpłatności za posiłek przyznany osobie samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium

Przejdź do wiadomości